کودکستان دولتی شماره یک

کودکستان دولتی شماره یک
عنوانکودکستان دولتی شماره یک
گونهعکس
شماره دسترسی3-106 ع
عکاسمنوچهریان, مهرانگیز
تاریخ تولد - وفات

1293-1379

سال انتشار1314
تاریخ نشر

1314

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعاسباب بازی ها, عکس, مهرانگیز صدری, کودکستان دولتی, کودکستان دولتی شماره یک
منابع

منوچهریان، مهرانگیز. محیط طفل در ایران از بدو تولد تا سن هفت سالگی. تهران: دانشسرای دختران، 1315.

متن کامل

عروسک بازی