موزه مجازی فرهنگ کودکی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در طول این سال ها با یاری دوستداران و پشتیبانان فرهنگ کودکی، شمار زیادی اسباب بازی، زیست افزارها و افزارهای آموزشی و فرهنگی کودکان را برای راه اندازی موزه فرهنگ کودکی گردآوری کرده است. با گذشت نزدیک به یک دهه تلاش و کوشش برای رسیدن به این هدف، موسسه از ابتدای سال ۱۳۸۹ طرح آماده سازی موزه مجازی را برای پیوند با جامعه دوستدار فرهنگ کودکی در دستور کار قرار داد تا شاید جامعه ایران گامی دیگر به راه اندازی موزه واقعی کودکان نزدیک تر شود. از این رو با تهیه شناسنامه کامل برای همه اشیاء و اسناد موزه ای آن ها را از راه دنیای مجازی در برابر دیدگان همگان نهاده است، با این امید که ارزش آثار و اشیای مربوط به دنیای کودکی دانسته شود و آن ها که می خواهند این آثار و منابع به درستی نگه داری شود، همراه ما شوند تا در پیوند با هم روزگاری در آینده بسیار نزدیک موزه واقعی کودکان در ایران زمین پایه گذاری شود.

افزارهای آموزش و پرورش
اسباب‌بازی‌های کودک و نوجوان
پوشاک کودک و نوجوان
عروسک‌های کودکان
افزارهای کودک و نوجوان

اسباب بازی ها

اسباب بازی حمل و نقل
اسباب بازی جنگی
اسباب بازی فکری آموزشی سرگرمی مهارتی
اسباب بازی خانه عروسکی
اسباب بازی دیداری
اسباب بازی آوایی
اسباب بازی سنتی
اسباب بازی های دیگر
اسباب بازی مردم ساخت
اسباب بازی ملل

عروسک ها

تندیس
عروسک
عروسک مردم ساخت
عروسک ملل
عروسک جانوری
عروسک نمایشی

پوشاک

زیورافزار
تن پوش
سرپوش
پاپوش
پوشاک نمایشی
ماسک
پوشاک آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نوشت افزار
افزار دانش آموز
افزار آموزشگاهی
افزار آموزشی و کمک آموزشی
مهر و نشان
کاردستی و کارورزی

افزار ها

کودک افزار
بازی افزار
سازها