پوستر فیلم‌ها، نمایش‌ها و رویدادهای حوزه کودک و نوجوان

در دسته «پوستر» ۵ سند موجود است.

این دسته شامل اطلاعات توصیفى و تحلیلى، پوستر نمایش ها و فیلم های کودکان و نوجوانان را داراست.