اتوبوس اهدایی یونیسف به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اتوبوس اهدایی یونیسف به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
عنواناتوبوس اهدایی یونیسف به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهعکس
سال انتشار1350
تاریخ نشر

1350

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه26*16
موضوععکس, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه سیار, کتابخانه عشایری, یونیسف
منابع

آرشیو شخصی رحیم پردل

متن کامل

منطقه دارنگان شیراز مدرسه قره قانلو عمله. نفر ایستاده راست معلم مدرسه آقای نامدار، نفر نشسته رحیم پردل کتابدار و معلم عشایری، نفر پشت به دوربین راننده کامیون آقای بازیار