افزار آموزشی و کمک آموزشی

در دسته «افزار آموزشی و کمک آموزشی» 19 شیء موجود است.

افزار هایی همچون حروف چوبی الفبا، چرتکه، ‌پوستر و نقشه که در کلاس ها به آموزش دانش اموزان یاری می رسانده اند، در این دسته شناسانده شده اند.