نهادهای حوزه کودک و نوجوان

در دسته «نهادها» ۱۱ سند موجود است.

این دسته اطلاعات توصیفی و شرح فعالیت‌ها و وظایف سازمان‌هایی که در رابطه با کودکان و نوجوانان فعالیت مى‌کنند را داراست.