قصه خوشه گندم

عنوانقصه خوشه گندم
گونهکتاب
شماره دسترسی۵۶۰ک
پدیدآورندگان همکارنعمت اللهی, عباس, تجارتچی, جعفر
ناشرنیل
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۰ص
اندازه۲۱.۵*۲۷.۵س.م
پدیدآورندگان

نقاشی از جعفر تجارتچی؛ رنگ آمیزی از عباس نعمت اللهی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه زنجیره ای, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, جعفر تجارتچی, عباس نعمت اللهی, کتاب, نیل
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۵۰ریال

متن کامل

خروس پر کار یک خوشه گندم پیدا کرد.به موش ها گفت بیایید گندم را آرد کنیم،خمیر درست کنیم و نان بپزیم. وقتى نان آماده شد موش هاى گرسنه و بازیگوش پیدایشان شد. آنها که در هیچ کارى کمک نکرده بودند، از خروس خجالت مى‌کشیدند. اما چون متوجه اشتباه‌شان شده بودند،خروس آنها را می‌بخشد.Running sports | Sneakers