کوچه باغ های

عنوانکوچه باغ های
گونهکتاب
پدیدآورندگانمرزبان, رضا
پدیدآورندگان همکارراد, سیروس
متن کامل

پدر پروانه هر روز سر کار می‌رود، مادر پروانه هم یا کلاس‌های آموزشی می‌رود که بعدها بتواند کارکند و یا با دوستانش بیرون است. برادرش هم به مدرسه می رود. ننه هم که از صبح مشغول کارهای خانه است و بعضی وقت‌ها برای پروانه و پرویز قصه می‌گوید. برای همین پروانه همیشه تنهاست و تنهایی با عروسک‌هایش بازی می‌کند. تا اینکه یک شب پروانه در خواب با پریزاد خانوم و دوستانش آشنا می‌شود. از آن شب به بعد پروانه هر شب به عشق دیدن پریزاد خانم به رختخواب می‌رود و با آنها به دریاچه خیال، غار قصه و باغ‌های آرزو می‌رود. پروانه بخشی از خواب‌هایش را برای برادرش تعریف می‌کند، اما او حرف‌های پروانه را باور نمی‌کند. پدر و مادر پروانه که فکر می‌کنند پروانه از تنهایی خیالاتی شده او را به مدرسه می‌فرستند.