مردیکه وطنش را ترک کرد

عنوانمردیکه وطنش را ترک کرد
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٢٦ک
پدیدآورندگانپور, فریدون هدا
پدیدآورندگان همکارصدیق, محمد, صادقی, علی اکبر
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٥ص
اندازه۵/٢٣*٥/١٧ س.م
پدیدآورندگان

فریدون هدایت پور؛ تصویرگرها محمد صدیق و علی اکبر صادقی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, بی نا, علی اکبر صادقی, فریدون هدایت پور, کتاب, محمد صدیق
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

متن کامل

مراد پس از این که مروارید خوشبختی شهرش دزدیده می‌شود به دنبال یافتن خوشبختی در جای دیگر حرکت می‌کند. او در راه به پیرمردی که برای آبادانی مزرعه ی خود از مراد کمک می‌خواهد و به شیری که چیزی در گلویش گیر کرده است، توجهی نمی‌کند. او وقتی می‌فهمد که این ها فرصت هایی برای به دست آوردن مروارید خوشبختی بوده است، پشیمان می‌شود اما دیگر دیر شده است. او وقتی به شهر باز می‌گردد مجسمه کسی را که مروارید خوشبختی را از گلوی شیر در آورده است می‌بیند.Best Authentic Sneakers | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf