قصه های آندرسن

عنوانقصه های آندرسن
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۹۲۰ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥-١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارارباب, روحی
ناشرگلشایی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۴
تعداد صفحه٢ج
اندازه۲۲*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

ه‍‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‍‍ان‌ آن‍درس‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ روح‍‍ی‌ ‌ارب‍‍اب‌

موضوعادبیات ترجمه, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, روح‍‍ی‌ ‌ارب‍‍اب‌, روحی ارباب, کتاب, گلشایی, مجموعه ها, هانس کریستیان اندرسن, ه‍‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‍‍ان‌ آن‍درس‍ن‌
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور،‌ نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

نوبت چاپچاپ ج٢: ١٣٣٦
متن کامل

مجموعه‌ ی ۱۴ داستان، شامل: ملکه برفی؛ ‌لک لک ها؛‌ دو رفیق همسفر؛‌ و .... به همراه شرح حال مختصری از نویسنده.Sports brands | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify