‌آ‌ه‍و و پ‍رن‍ده‌‌ه‍‍ا

عنوان‌آ‌ه‍و و پ‍رن‍ده‌‌ه‍‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٧ک
پدیدآورندگاننیما یوشیج,
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٦-١٣٣٨

پدیدآورندگان همکاردادخواه, بهمن
ناشرک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه١٤ص
اندازه٥/١٨*٣/٢٧س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ ن‍ی‍م‍‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌؛ ب‍‍ا ن‍ق‍‍اش‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍ه‍م‍ن‌ د‌ادخ‍و‌اه‌

موضوعادبیات تالیف, بهمن دادخواه, ب‍‍ه‍م‍ن‌ د‌ادخ‍و‌اه‌, فانتزی ایرانی, فانتزی جانوری, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, ن‍ی‍م‍‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

٢٠ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥١
متن کامل

در صحرا آبگیر پر آبی است. روزی فیل ها به آبگیر مى رسند و تمام آب آبگیر را مى خورند. آبگیر خشک مى شود. جانوران به فکر چاره مى افتند. آهو و پرنده ها به دیدن خاله غازه مى روند و از او راهنمایی مى خواهند. خاله غازه نیز برای رسیدن به غذا آن ها را گول مى زند. در راه غاز سفید به آن ها مى رسد و مى گوید پس از رفتن جانوران دوباره بهار شده و باران آمده و آبگیر پر از آب شده است.Running Sneakers Store | Sneakers