گیسو و کلاه و کفتر

عنوانگیسو و کلاه و کفتر
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٧١ک
پدیدآورندگانکیتس, راجک
پدیدآورندگان همکارمرجان,, بهمنی, محمد علی
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۱٦] ص
اندازه٨/٢٠*۲۹ س.م
پدیدآورندگان

ايده و نقاشی از راجک کيتس؛ ترجمه از مرجان؛ برگردان بشعر فارسی از محمد علی بهمنی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, پدیده, راجک کيتس, کتاب, محمد علی بهمنی, مرجان, منظومه داستانی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ريال

متن کامل

گیسو آرزو دارد کلاهى داشته باشد. او هر روز به پارک می‌رود و برای کفترها دانه می‌ریزد. یک روز یکی از کفترها او را صدا مى‌کند و خبر مى‌دهد که کفترها دارند برایش یک کلاه می‌آورند. کفترها براى او یک کلاه زیبا هدیه مى‌آورند و گیسو به آرزویش مى‌رسد.spy offers | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date - raw amber nmd laces