هزار دستان

عنوانهزار دستان
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٨٢ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥-١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارحاتم, مسعود
ناشرنیل
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۵
تعداد صفحه٢٠٠ص
اندازه۵/۲۱×١٥ س.م.
پدیدآورندگان

آندرسن؛ ترجمه مسعود حاتم

موضوعآندرسن, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, کتاب, مسعود حاتم, نیل, هانس کریستیان اندرسن
بهاء

۵۰ ریال

عنوان کوتاهمجموعه نوجوانان
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٣٥، چاپ دوم: ١٣٤٥
تیراژ۲۰۰۰ن
متن کامل

مجموعه ی ۱۲ داستان‌، شامل‌: هزاردستان؛ جوجه اردک زشت‌؛ صنوبر؛ و ....Buy Sneakers | Air Jordan