هایدی

عنوانهایدی
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٦٥ک
پدیدآورندگاناشپیری, یوهانا (هویسر)
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٧-١٩٠١

پدیدآورندگان همکارجعفری, محمد رضا
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه٣٢ ص
اندازه٥/١٤*٥/ س.م
پدیدآورندگان

اثر ژوهنا سپری؛ ترجمه محمد رضا جعفری

موضوعادبیات ترجمه, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, امیرکبیر،کتاب های طلایی, داستان آلمانی, ژوهنا سپری, کتاب, محمد رضا جعفری, یوهانا اشپیری(هویسر)
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢ تومان

عنوان کوتاهكتابهای طلائی؛ ١١
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٢، چاپ دوم: ١٣٤٥، چاپ سوم: ١٣٤٧
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: هایدی؛ چرخ جادو؛ نان غم؛ و....best Running shoes | Air Jordan Release Dates 2020