طرح جدید برنامه مدارس

عنوانطرح جدید برنامه مدارس
گونهمقاله
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۷-۱۳۶۴

ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۴۱

شماره

دوره۱۳ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۹-۷۷
موضوعاصلاحات آموزشی, برنامه های درسی, بودجه آموزشی, سخن, صناعی، محمود, کتاب درسی, معلمان, مقاله
متن کامل

بررسی انتقادی برنامه ی جدید آموزشی برای تغییر برنامه ی مدرسه ها که برگرفته از برنامه های آموزشی انگلستان است و در مستعمرات آن کشور پیاده می شود، همراه با بررسی مشکلات بنیادین آموزش و پرورش همچون مدیریت، بودجه، معلم و کتاب.Sneakers Store | Nike