صبح عاشورا

عنوانصبح عاشورا
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٦٣ک
پدیدآورندگانطاهرى, مهدی
عنوان فرعیمجموعه داستان
ناشرجوادیه
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٧ص
اندازه٥/١٥*٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته مهدی طاهری

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, جوادیه, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها, مهدی طاهری
گروه سنی(د)
بهاء

١٦ ریال

تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: صبح عاشورا؛ سگ شجاع؛ بوسه؛ و...bridge media | Entrainement Nike