داستانهای جن و پری

عنوانداستانهای جن و پری
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۹۰۴ك
پدیدآورندگانچاپک, کارل
تاریخ تولد - وفات

۱۸۹۰-۱۹۳۸

پدیدآورندگان همکارچاپک‌, یوسف, مصاحب‌‌, رستا
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Fairy Tales

ناشربنگاه ترجمه و نشر كتاب‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۳۸
تعداد صفحه۲۵۹ص
اندازه٥/٢٠*۱۴س.م
پدیدآورندگان

اثر کارل چاپک و یوسف چاپک‌؛ ترجمه رستا مصاحب‌‌

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های چک, افسانه هاى نو, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, رستا مصاحب‌‌, فانتزی ایرانی, فانتزی پریان, فانتزی جادویی, فانتزی جانوری, فانتزی چک, کارل چاپک, کتاب, مجموعه ها, یوسف چاپک‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ،‌ نقاشی (رنگی، سیاه و سفید)

بهاء

۶۰ریال

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ١٨٨، برای نوجوانان؛ ١٣
متن کامل

مجموعه ی ۹ داستان‌، شامل: سرگذشت دراز یک گربه؛ داستان سگ ها؛ داستان پرندگان؛ و.....Mysneakers | New Balance 991 Footwear