دنیای دیوانه دیوانه دیوانه

عنواندنیای دیوانه دیوانه دیوانه
گونهپوستر
پدیدآورندگاندادگر, محمد رضا
اندازه۵۰×۲۴
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار1354
پدیدآورندگان

طراح: محمدرضا دادگر

موضوعدنیای دیوانه دیوانه دیوانه (فیلم), دنیای دیوانه دیوانه دیوانه (پوستر), منابع دیداری, پوستر, پوستر فیلم
وضعیت رنگ

رنگی

ارجاع کلیدی17902
متن کامل