یازدهمین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ۹ - ۱۶ آبان ۲۵۳۵

عنوانیازدهمین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ۹ - ۱۶ آبان ۲۵۳۵
گونهپوستر
پدیدآورندگانمثقالی, فرشید
اندازه۱۰۰×۷۰
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار1355
پدیدآورندگان

طراح: فرشید مثقالی

موضوعفستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (یازدهمین: 1355: تهران), منابع دیداری, پوستر
وضعیت رنگ

رنگی

ارجاع کلیدی17903
متن کامل