نمایشگاه نقاشی کودکان آقا موشه خاله سوسکه

عنواننمایشگاه نقاشی کودکان آقا موشه خاله سوسکه
گونهپوستر
پدیدآورندگانشیوا, قباد
ناشرتلویزیون ملی ایران
مکان انتشارتهران
سال انتشار1346
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

طراح: قباد شیوا

موضوعتلویزیون ملی ایران, منابع دیداری, نمایشگاه نقاشی, نمایشگاه نقاشی کودکان آقا موشه خاله سوسکه, پوستر, پوستر نمایشگاه
وضعیت رنگ

رنگی

ارجاع کلیدی17905
متن کامل