یه پرنده یه امید

عنوانیه پرنده یه امید
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١٨٠ک
پدیدآورندگاننظام الدین,
ناشرسحر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٢٣ص
اندازه٥/١٦*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته نظام الدین

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, سحر, کتاب, منظومه داستانی, نظام الدین
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

شیر با کمک پلنگ، گرگ و روباه و با خبرچینی موش جانوران را آزار می‌دهد. روزی سیمرغ به میان آنها می‌آید و می‌گوید اگر همه با هم باشند، می‌توانند با جانوران زورگو مبارزه کنند. سیمرغ اسیر می‌شود، ولی همه ی جانوران به مبارزه برمی‌خیزند.best Running shoes brand | Men's Footwear