گ‍رب‍ه‌ ن‍ن‍ر

عنوانگ‍رب‍ه‌ ن‍ن‍ر
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۱۶۹ک
پدیدآورندگانيف, ولاديمير گ
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۳-۱۹۹۳

پدیدآورندگان همکارآزموده, ابوالفضل
عنوان دیگر

ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍رب‍ه‌ ن‍ن‍ر و ک‍ش‍ت‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و

ناشرگ‍وت‍ن‍ب‍رگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۲۰) ص
اندازه۲۱*۱۴س.م
پدیدآورندگان

و. س‍وت‍ی‍ف‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ آزم‍وده‌

موضوعاب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ آزم‍وده‌, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های روسی, افسانه های نو, کتاب, گوتنبرگ, مجموعه ها, و. س‍وت‍ی‍ف‌, ولاديمير گريگوريويچ سوته يف
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۱۰ريال

عنوان کوتاهس‍ری‌ ۱۰ ری‍ال‍ی
متن کامل

مجموعه ۲ داستان، شامل:"گربه ننر": دخترک نقاشى مى‌کند.گربه از راه می‌رسد و می‌پرسد: این چیست؟دخترک می‌گوید: خانه اى براى تو ... اما زمانی که دخترک سگی را کنار خانه می‌کشد گربه ناراحت می‌شود و می‌گوید من این خانه را نمی‌خواهم."کشتى کوچولو": قورباغه،جوجه، موش و عنکبوت به نهری مى‌رسند. قورباغه که شنا بلد است دوستانش را مسخره می‌کند و داخل نهر می‌شود و شنا مى‌کند. بقیه که شنا کردن بلد نبودند، با پوست گردو، برگ و تار عنکبوت قایقی می‌سازند و با سرعتی بیشتر از قورباغه در نهر حرکت می‌کنند.ند.Sportswear Design | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff