گوشفیل

عنوانگوشفیل
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٣١ک
پدیدآورندگانعزیزی, محمد
تاریخ تولد - وفات

١٣٣٥-

ناشرچکیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٤٠ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی محمد عزیزی

موضوعادبیات تالیف, چکیده, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, محمد عزیزی
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٣٠ ریال

عنوان کوتاهقصه برای نوجوانان
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٧
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

احمد و دوستانش از حاج علی گوشفیل می خرند تا بفروشند. اما حاج علی به آنها گران می فروشد. احمد سر این موضوع با حاج علی دعوا می‌کند. سرانجام دوستان احمد به کمک او می آیند.Nike Sneakers Store | Men's Footwear