گوریل انگوری و گربه استثنائی

عنوانگوریل انگوری و گربه استثنائی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٠٨ک
ناشراورژینال
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٦ص
اندازه٢١*٢٨ س.م
موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه های نو, اوریژینال, کتاب, کمیک استریپ
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی، کمیک استریپ (رنگی)

نوبت چاپچاپ اول
متن کامل

مجموعه ی ۸ داستان شامل: گربه استثنائی در یاران وفادار؛ گربه استثنائی در گربه سر به هوا؛ گربه استثنائی در گوی بلورین؛ و ....Running Sneakers | UK Trainer News & Releases