گنج زر

عنوانگنج زر
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠١٦ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥-١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارداربین, رامونا, نیکپور, اردشیر
ناشرامیركبیر، كتابهای طلائی‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه۱۵۰ص
اندازه‌۱۶×٥/٢٣س.م.
پدیدآورندگان

هانس كریستین‌ آندرسن؛ نقاشی رامونا داربین‌؛ ترجمه اردشیر نیکپور

موضوعادبیات ترجمه, اردشیر نیک پور, اردشیر نیکپور, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, امیرکبیر،کتاب های طلایی, رامونا داربین‌, رامونا داربین, کتاب, مجموعه ها, هانس کریستیان اندرسن, هانس كریستین‌ آندرسن
گروه سنی(د،ج‌)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۶۵ ریال

عنوان کوتاهمجموعه قصه های اندرسن؛ ۴
نوبت چاپچاپ اول‌: ١٣٤٩
متن کامل

مجموعه ی ۱۱ داستان‌، شامل‌: گنج زر؛ داستان والد ماردا آئه و دخترانش از زبان باد؛ سرگین گردانگ؛ و....affiliate link trace | Nike Off-White