کلاغ و کوزه

عنوانکلاغ و کوزه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٥٤ک
پدیدآورندگانمحسن,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٣ص
اندازه۴٥/١٨*٥/١٣س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده محسن

موضوعادبیات تالیف, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه زنجیره ای, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, کتاب, مجموعه ها, محسن, محسن رمضانی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٤٠ریال

عنوان کوتاهقصه‏هاى دیروز براى بچه‏هاى امروز
متن کامل

مجموعه ی ۶ داستان، شامل: کلاغ و کوزه؛ فیل به پیک نیک مى‏رود؛ روباه بى دم؛ و ....short url link | Men’s shoes