کلاغ سیاههو چند قصه ی دیگر برای کودکان

عنوانکلاغ سیاههو چند قصه ی دیگر برای کودکان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٠٥ک
پدیدآورندگانمامین سیبیریاک, دمیتری نارکیسوویچ
تاریخ تولد - وفات

۱٨٥۲-۱٩١۲

پدیدآورندگان همکاربهرنگی, صمد, دهقانی, بهروز
ناشرشمس، دنیا
مکان انتشارتهران، تبریز
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه۴۹ ص
پدیدآورندگان

مامین سیبیریاك؛ ترجمه ی بهرنگ (بهرنگی)، (بهروز دهقانی)

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های روسی, افسانه هاى نو, بهرنگ بهرنگی, بهروز دهقانی, دمیتری نارکیسوویچ, شمس،دنیا, کتاب, مامین سیبیریاک, مامین سیبیریاك, مجموعه ها
بهاء

۳۰ ریال

عنوان کوتاهقصه ی کودکان
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٨
متن کامل

مجموعه ی ۱۱ داستان، شامل: قصه ى کوتاهى پیش از قصه‏هاى دراز؛ قصه‏ى گنجشک زرنگ و بامبولى، ماهی خوشگلک زبر و زرنگ، و "یاشا" بخاری پاک کن خوشحال؛ قصه‏ى پشه بینى دراز وزوزو و خرس دم کلفت پشمالو؛ و....latest Nike Sneakers | Nike Air Max