چگونگی تدریس در کلاس اول

عنوانچگونگی تدریس در کلاس اول
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

١٢٨٢-١٣٥٧

ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

فروردین ١٣٣٦

شماره

س ٢٨ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨-١٤
موضوعآموزش ابتدایی, آموزش و پرورش, الفباآموز, روش های تدریس, کتاب درسی, م‍ح‍م‍د پ‍روی‍ن‌ گ‍ن‍اب‍ادی, مقاله
متن کامل

کلاس خوب و آموزگار کاردان، در کلاس اول دبستان به ویژه اهمیت دارد. روش تدریس در کلاس اول به سبب متفاوت بودن استعدادها و قدرت فهم مطالب در نوآموزان باید با دیگر کلاس‌ها تفاوت داشته باشد. روش‌های تدریس الفبا متفاوت‌اند و هر یک ایرادهای دارند . روش پیشنهادی دستاورد تجربه و مطالعات در تدریس الفبا است. با شیوه‌های نو می‌توان هم به آموزش کودک و هم به پرورش استعدادهای گوناگون او کمک کرد. کتاب درسی نیز در کلاس اول اهمیت زیادی دارد و باید از سوی متخصصان امر اجرا شود.bridge media | GOLF NIKE SHOES