چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش. آبان ماه ۱۳۴۸

عنوانچند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش. آبان ماه ۱۳۴۸
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

آبان ۱۳۴۸

شماره

دوره ۳۹ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۰-۶۱
موضوعآموزش ابتدائی, آموزش ابتدایی, آموزش فنی و حرفه ای, آموزش متوسطه, انتشارات آموزشی, بهداشت, تربیت معلم, جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران, ساختمان های آموزشگاهی, سپاه دانش, کتاب درسی, ماهنامه آموزش و پرورش, معلمان, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

اتفاقات و تصمیم گیری های جدید در زمینه های گوناگون آموزش و پرورش شامل حوزه های آموزش ابتدایی، سپاه دانش، آموزش متوسطه، تربیت معلم، تربیت بدنی، امور ساختمانی، امور بهداشتی، مطالعات و برنامه ها، طرح های آموزشی، انتشارات آموزشی، امور تربیتی، آموزش خدمات فنی و حرفه ای، آموزش بزرگسالان، انستیتو آموزش برنامه ریزی و مدیریت، امور کارپردازی و خدمات، امور تعاون و رفاه معلم، کتاب های درسی، جمعیت جوانان شیر و خورشید سرخ و امور شهرستان ها.Best Nike Sneakers | Nike Wmns Air Force 1 07 Essential White Silver Gold Women Casual , Cellmicrocosmos Marketplace