پ‍ن‍ج‌ داس‍ت‍ان‌

عنوانپ‍ن‍ج‌ داس‍ت‍ان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۶۱۶ک
پدیدآورندگان همکارقرچه داغی (صحیحی), فریده
ناشراميركبير
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۳
تعداد صفحه۵۷ ص
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

ت‍رج‍م‍ه‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ ف‍ری‍ده‌ ق‍راج‍ه‌داغ‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, افسانه آزمونی, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه شاهی, امیر کبیر, داستان جنگ, داستان کوتاه, فریده‌ قراجه ‌داغی‌, ف‍ری‍ده‌ ق‍راج‍ه‌داغ‍ی‌, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د، ه)
بهاء

١٥ريال

متن کامل

مجموعه‌ی ۵ داستان، شامل: عشق حقیقی؛ مرگ ماهیگیر؛ طوفان یا جزیره ارواح؛ و ....Sports brands | Gifts for Runners