پهلوان پهلوانان

عنوانپهلوان پهلوانان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٨٦ک
پدیدآورندگانابراهیمی, نادر
تاریخ تولد - وفات

١٣١٤-١٣٨٧

پدیدآورندگان همکارصادقی, علی اکبر, سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان,
عنوان فرعیبراساس یک داستان پهلوانی ایرانی
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه[٢٤] ص
اندازه۲۴*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

[نادر ابراهیمی]؛ نقاشی از علی اکبر صادقی؛ تجدید نظر و تنظیم متن از سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

موضوعادبیات تالیف, داستان فارسی, داستانهای پهلوانی, سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, علی اکبر صادقی, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, نادر ابراهیمی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٣ريال شميز و ۶۰ ريال اعلا

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٩، چاپ دوم: ١٣٥٢
متن کامل

پهلوان جوان برای نبرد با پوریای ولی از سیستان به خوارزم آمده و مادرش نیز همراه اوست و همه ی روزهای پیش از کشتی گرفتن دو پهلوان، برای پیروزی فرزندش دعا می کند. پوریای ولی با شنیدن دعاهای این مادر و با اندیشه درباره ی گفته های پهلوان جوان که پوریا باید جای خود را به پهلوانان جوان تر بدهد، به فکر می افتد که تن به شکست بدهد. اما پس از تردیدهای فراوان تصمیم می گیرد با همه ی توان کشتی بگیرد. با اینهمه او از پهلوان جوان سیستانی شکست می خورد و برای همیشه از شهر و دیار خود می رود.Nike Sneakers Store | Nike