پشت پستوى مشهدى باقر چه خبر بود؟

عنوانپشت پستوى مشهدى باقر چه خبر بود؟
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٧٨ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشرتوكا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٦] ص‌
اندازه۵ /١٨*۷ /٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشى از قدسى قاضى نور

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه هاى نو, توکا, قدسى قاضى نور, کتاب
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٣٠ريال

متن کامل

موش کوچولو از ترس گربه از سوراخش بیرون نمى‏ آید. روزى که مادرش بیمار می شود، از لانه بیرون مى آید و پشت پستوى مشهدى باقر با موش‏هاى زیادى ملاقات مى کند و پنیر مى خوردNike sneakers | Klær Nike