نازی

عنواننازی
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١٢٧ک
پدیدآورندگان همکارسپیده,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٨] ص
اندازه٥/١٤*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه سپیده

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, پدیده, سپیده, کتاب
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

"نازی" بچه گربه ی بدجنس و بازیگوشی است. یک روز در نبود صاحبش "سپیده" به اتفاق دوستانش به اتاق خواب و کار او می‌روند و همه چیز را به هم می‌ریزند. با شنیدن صدای پای سپیده نازی و دوستانش به راهرو می‌روند و خود را به خواب می‌زنند.