مرغی که تخم طلا می گذاشت

عنوانمرغی که تخم طلا می گذاشت
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٩٤ک
پدیدآورندگان همکارحبیبیان,
ناشردادجو
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٦]ص
اندازه١٩*٥/٢٦ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه حبیبیان

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه جانوری, حبیبیان, دادجو, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

عنوان کوتاهدو قلو؛ ٢
متن کامل

مجموعه ی ۲ داستان، شامل: "مرغى که تخم طلا مى‏گذاشت": فیلیپ که با مادرش زندگى مى‏کند، ناچار است کار کند. ولى زندگى آنها به دشواری می‌گذرد. تا اینکه روزى مردی فقیر به خاطر خوش قلبى فلیپ مرغى به او هدیه می‌کند و می گوید هیچ گاه افزون طلب مباش. مرغ هر روز براى آنها تخم طلا مى‏گذارد. آنها زندگى خوبى پیدا می‌کنند. ولى به خاطر حرص و آز سر مرغ را می برند و می خواهند طلاهاى داخل شکمش را بیرون بیاورند. در داخل شکم مرغ چیزى نیست و آنها مرغ را از دست می‌دهند."دو بچه گربه شنگول، بنام فلیکس و توم": فلیکس و توم دو بچه گربه‌اند و همیشه با هم بازى مى‏کنند. آنها یک گارى می‌سازند ولى چون هر دو می‌خواهند روى گارى بنشینند آن را به گارى اسب‌دار بزرگ می‌بندند. ولى هر دو به زمین می‌خورند و گاری‌شان در دست‌انداز می‌شکند. آنها تصمیم می‌گیرند بازی‌هاى بهترى بکنند.latest Running Sneakers | Sneakers