ما و درسها و کنجکاویهای کودکان

عنوانما و درسها و کنجکاویهای کودکان
گونهمقاله
نویسندگاننوابی, داود
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

نیمه اول دی ۱۳۵۱

شماره

دوره۹ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲۰-۲۲۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: داود نوابی

موضوعپیک معلم و خانواده, داود نوابی, روانشناسی آموزش و پرورش, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی وجود کنجکاوی در کودکان از آغاز تولد، لزوم توجه پدر و مادر به این مسئله و امکان دادن به رشد آن، سودمندی حس کنجکاوی کودک در دبستان برای پیشرفت تحصیلی او، ضرورت پاسخگویی درست معلمان و پدران و مادران به پرسش های کودک.bridge media | Air Jordan Release Dates 2020