لانه مورچگان

عنوانلانه مورچگان
گونهکتاب
پدیدآورندگانمیثمی, محمد
متن کامل

عده‏ای از مورچه‏ها با مورچه‏خوار و مورچه‏های پردار همدست می‌شوند و مورچه‏های جوان و بقیه را آزار می‌دهند. مورچه‏ها با آنها مبارزه می‌کنند و شکست‌شان می‌دهند.