قصه ی غازها

عنوانقصه ی غازها
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤١٠ک
پدیدآورندگانخاور, ن
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٢]ص
اندازه٧/٢١*٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نقاشی و نوشته ی ن. خاور

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, بی نا, کتاب, منظومه داستانی, ن. خاور
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

غازهاى کنار مرداب تنبل و پرخور و غازهاى کنار رودخانه زرنگ و کارى هستند. به خاطر همین وقتی آنها خبردار می‌شوند که سیل در راه است، غازهاى رودخانه فکر چاره‌می کنند و قایق می‌سازند، اما غازهای تنبل مرداب در آخرین دقایق که احساس خطر می‌کنند سیل بندی سست می‌سازند. با آمدن سیل غازهای رودخانه مراه با قایق به سرزمینی زیبا می‌رسند و غازهای مرداب همگی غرق می‌شوند.affiliate link trace | Klær Nike