قصه یک بز شجاع

عنوانقصه یک بز شجاع
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٠٦ک
پدیدآورندگانحجتی (پریشان), محمد
ناشرنهضت
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه١٦*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

از م. ح. پریشان

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, کتاب, م. ح. پریشان, محمد حجتی (پریشان), منظومه داستانی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

متن کامل

گرگ هر شب می‏آید و یکی از بزها را می‏خورد. بزها به چوپان شکایت می کنند. اما او چاره‏ای پیدا نمی کند. شبی یکی از آنها که شجاع تر از همه است، وقتی گرگ می آید شکم او را با شاخ هایش پاره می کند و همه از دست او آسوده می شوند.jordan Sneakers | NIKE RUNNING SALE