قصه های برگزیده از هزار و یکشب

عنوانقصه های برگزیده از هزار و یکشب
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

١٢٨٢-١٣٥٧

ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

زمستان ١٣٣٧

شماره

س ١ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤٣٤-٤٣٨
موضوعبنگاه ترجمه و نشر کتاب (ناشر), راهنمای کتاب, قصه های برگزیده از هزار و یکشب (کتاب), محمد پروین گنابادی, مصاحب، شمس الملوک, مقاله, نقد ادبی, نقد توصیفی
متن کامل

"قصه های برگزیده از هزار و یکشب"، از سوی شمس الملوک مصاحب خلاصه و تهیه شده و بنگاه ترجمه و نشر کتاب آن را منتشر کرده است. این کتاب به شکل کوتاه معرفی شده و موضوع اصلی هر جلد توضیح داده شده است. سپس از دیدگاه نوشتاری و رسم الخط کتاب را مورد نقد و بررسی قرار داده است.