قصه‏ باغ مریم

عنوانقصه‏ باغ مریم
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٦٣ک
پدیدآورندگانرضوان, مرتضی
عنوان فرعیافسانه كودكان
ناشررز
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۶۵ ص
اندازه۱۵*۲۲ س.م
پدیدآورندگان

مرتضی رضوان

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, رز, کتاب, مرتضی رضوان
گروه سنی(ج ، د )
عنوان کوتاهكودكان و نوجوانان؛۱
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٠
متن کامل

روزى مریم از مادربزرگ درباره ى سبب تنگدستى مردم روستا و اینکه زنبورهاى همسایه ى پولدارشان شهد گل هاى آن ها را مى‌مکند، مى‌پرسد. مادربزرگ او را از وضعیت اجتماعی آگاه می‌کند و مریم نیز دوستانش را آگاه می کند. آنها با یکدیگر همکارى مى‌کنند و کندوى عسل مى‌سازند و زنبورها به کندوهاى آن ها مى‌آیند. مریم و دوستانش مى‌کوشند تا مردم نیز زندگى آسوده و خوبى داشته باشند.Running sport media | Nike Off-White