فصل نان

عنوانفصل نان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٣٧ک
پدیدآورندگاندرویشیان, علی اشرف
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٠-

ناشرروزبهان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۹
تعداد صفحه۷۹ ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

على اشرف درويشيان

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, روزبهان, على اشرف درویشیان, على اشرف درويشيان, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د - ه)
نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۵٧، چاپ هفتم: ١٣٥٩
متن کامل

مجموعه ى ۶ داستان، شامل: خر نفتى؛ دکان بابام؛ آبگوشت آلوچه؛ و....Running sports | Nike Running