شوونگ

عنوانشوونگ
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠٢٤ک
پدیدآورندگانلعل, حسن
عنوان فرعیقصه برای نوجوانان
ناشررز
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٧٩ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

حسن لعل

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, حسن لعل, رز, کتاب
گروه سنی(ج ،د)
بهاء

٥٠ ریال

متن کامل

اردک‌ها با راهنمایى‌های اردک دانا از دست شکارچیان فرار مى‌کنند. هر چند در این راه عده اى قربانى مى‌شوند و مشکلاتى برای شان پیش مى‌آید.Authentic Sneakers | Nike Shoes