شهر مورچگان

عنوانشهر مورچگان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧١٨ک
پدیدآورندگانمیثمی, محمد
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٢٠ ص
اندازه١٤*٢٠ س.م
پدیدآورندگان

محمد میثمی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, بی نا, کتاب, محمد میثمی
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

موش صحرایى تنبل و کلاغ سعى می‌کنند با فریب دادن مورچه هاى ثروتمند، به لانه‌ی پر از دانه‌ی آنها دستبرد بزنند. مورچه کوچولو می‌فهمد و به دیگران اطلاع می دهد. همه با دشمنان مبارزه می کنند. لقب "مورچه‌ی مبارز" به مورچه‌ی کوچولو داده می‌شود. رییس مورچه ها براى ساختن قصرش از مورچه خوار دعوت می‌کند به شهر آنها برود و در برابر کارش مورچه بخورد. مورچه هاى جوان قیام می‌کنند. مورچه خوار را می‌کشند و رییس مورچه‌ها را شکست می‌دهند.latest Running | GOLF NIKE SHOES