شنبه در مزرعه توت جنگلی

عنوانشنبه در مزرعه توت جنگلی
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠١٨ک
پدیدآورندگانپیلگریم, جان
پدیدآورندگان همکارمی, استوکس, افسون,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۲۵] ص
اندازه۱۳*۱۴ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده جان پیلگریم؛ نقاشی از استوکس می؛ ترجمه افسون

موضوعادبیات ترجمه, استوکس می, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, افسون, پدیده, جان پیلگریم, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠ ریال

عنوان کوتاهشماره؛ ٦
متن کامل

در مزرعه ی توت جنگلى، شنبه روز خوبى است. جانوران براى خرید به مغازه مى روند و از حال یکدیگر باخبر مى شوند. سنجاب کوچولو چون پولش را گم کرده خیلی ناراحت است، ولی "سام" گنجشک مغازه دار به او می گوید جغد مریض است و اگر تو خریدهای او را بکنی و به خانه اش ببری او نیز به تو دستمزد می دهد. سنجاب کوچولو دستمزد خوبى از جغد می گیرد و می تواند چیزهایی را که می خواهد از مغازه تهیه کند.Running sport media | Nike