شبهاى عرب

عنوانشبهاى عرب
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٧٧ک
پدیدآورندگان همکارم., غ., مک دونالد سینکر,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٥٨ ص
اندازه٥/٢٣*٥/١٦س.م
پدیدآورندگان

گردآوری و تنظیم غ . م؛ نقاشی از مك دونالد سینكر

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, پدیده, غ . م, غ. م, کتاب, مجموعه ها, مك دونالد سینكر
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٨٠ ریال

عنوان کوتاهقصه‏هاى ایرانى؛ ١٤
متن کامل

مجموعه ی ۶ داستان، شامل: پیرمرد و غزال؛ پیرمرد و دو سگ سیاهش؛ صیاد فقیر؛ و....Nike footwear | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping