سه کدو تنبل

عنوانسه کدو تنبل
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧١٤ک
پدیدآورندگانسرفراز, فرحناز
ناشربنیاد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٤١ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده و نقاش فرحناز سرفراز (آمنه)

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, بنیاد, داستان اجتماعی, داستان فارسی, فرحناز سرفراز, فرحناز سرفراز (آمنه), کتاب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

عنوان کوتاهداستانهای دل انگیز؛ ٧
تیراژ٢٢٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۵ داستان، شامل: سه کدو تنبل؛ گنجشک و موش؛ پروانه کوچولو؛ و ....