سرگذشت هایدی

عنوانسرگذشت هایدی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٧٠ک
پدیدآورندگاناشپیری, یوهانا (هویسر)
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٧-١٩٠١

پدیدآورندگان همکاررئیس زاده, شهیندخت
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: هایدی عنوان اصلی: Heidi

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٢٩۵ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

اثر یوهان شیپری؛ ترجمه شهیندخت رئیس زاده

موضوعادبیات ترجمه, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, داستان آلمانی, شهیندخت رئیس زاده, کتاب, یوهان شیپری, یوهانا اشپیری(هویسر)
گروه سنی(د، ه)
بهاء

١٨ تومان

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ٤٦٧: برای جوانان؛ ٣١
تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

هایدی از کوه های آلپ به شهر فرانکفورت می رود تا همبازی دختری فلج به نام کلارا شود. اما او که آزادانه در محیط کوهستانی آلپ زندگی کرده است، زیاد در شهر نمی ماند و به کوهستان نزد پدربزرگ خود باز می گردد. او از کلارا دعوت می کند که به آنجا برود. کلارا دعوت او را قبول می کند، اما چرخ دستی اش در کوهستان می شکند و چند روزی مجبور می شود به کمک هایدی و پسر چوپان راه برود. سرانجام روزی می تواند که خود به تنهایی حرکت کند.Authentic Sneakers | Aimé Leon Dore x New Balance 550 'Red' — Ietp