سام گنجشک دکاندار

عنوانسام گنجشک دکاندار
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٥٣ک
پدیدآورندگانپیلگریم, جان
پدیدآورندگان همکارمی, استوکس, افسون,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۲۴] ص
اندازه٥/١٣*۱۴س.م
پدیدآورندگان

نویسنده جان پیلگریم؛ نقاشی از استوکس می؛ ترجمه افسون

موضوعادبیات ترجمه, استوکس می, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, افسون, پدیده, جان پیلگریم, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠ ریال

عنوان کوتاهشماره؛ ٧
متن کامل

سام گنجشک از زندگى در شهر خسته شده است و به دهکده اى نزدیک شهر مى‌رود. در آنجا با کمک جغد و دیگران مغازه ای باز مى‌کند و شروع به کار می‌کند.Sport media | Mens Flynit Trainers