دژ ‌ه‍وش‌ رب‍‍ا

عنواندژ ‌ه‍وش‌ رب‍‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨٩٨ک
پدیدآورندگانمولوی, جلال الدین
تاریخ تولد - وفات

٦٠٤-٦٧٢ق

پدیدآورندگان همکارمهتدی (صبحی), فضل الله, م‍ق‍دم‌, م‍ح‍س‍ن‌ و
ناشر‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان
سال انتشار۱۳۳۶
تعداد صفحه۵۶ص‌
اندازه۲۱*۱۴س.م
پدیدآورندگان

(جلال الدین محمد بن محمد مولوی)، ‌از ص‍ب‍ح‍‍ی‌ ف‍ض‍ل‌‌ال‍ل‍ه‌ م‍‍ه‍ت‍د‌ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍س‍ن‌ وزی‍ر‌ی‌ م‍ق‍دم‌

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, افسانه آزمونی, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیر کبیر, بازنویسی, جلال الدین محمد بن محمد مولوی, ص‍ب‍ح‍‍ی‌ ف‍ض‍ل‌‌ال‍ل‍ه‌ م‍‍ه‍ت‍د‌ی‌, کتاب, م‍ح‍س‍ن ‌وزی‍ر‌ی مقدم‌, م‍ح‍س‍ن‌ وزی‍ر‌ی‌ م‍ق‍دم‌, مهتدی، فضل الله صبحی
گروه سنی(ج،د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۴۰ ریال

نوبت چاپچاپ دوم: ۱۳۳۶
متن کامل

داستانى از مثنوى مولوى: پادشاه خاور داراى سه پسر است که آن ها را از رفتن به شهر نگارستان و نزدیک شدن به دژ هوش ربا پرهیز می دهد. اما پسران به آن شهر می روند و در دژ هوش ربا تصویر دختر خاقان چین را می بینند. هر سه عاشق او می شوند و تصمیمم می گیرند برای ازدواج با دختر خاقان به چین بروند. شرط دختر خاقان برای ازدواج، داشتن دانایی و هوش است. دو برادر بزرگتر نمی توانند به پرسش های دختر خاقان پاسخ دهند و کشته می شوند، اما کوچکترین پسر که با هوش و داناست، پاسخ های درست می دهد. با دختر خاقان چین ازدواج می کند و وارث سلطنت می شود. (به نثر و به نظم)