داستانهای ایران باستان

عنوانداستانهای ایران باستان
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٢٠١ک
پدیدآورندگانیارشاطر, احسان
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٩-

پدیدآورندگان همکارپور, محمود جواد
عنوان فرعیمبتنى بر آثار اوستایى- فارسى باستان- پهلوى – پارتى - سعدى
ناشربنگاه ترجمه و نشركتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه۱۸۷ص
اندازه٥/١٥*٥/٢١س.م
پدیدآورندگان

نگارش احسان یارشاطر، تصاویر از محمود جوادی پور

موضوعاحسان یارشاطر, ادبیات تالیف, افسانه آفرینش, افسانه حماسی - دینی, افسانه حماسی- دینی, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, داستان‌ تاریخی, داستان حماسی, داستان فارسی, کتاب, محمود جوادی پور
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد ، رنگی)

بهاء

۱۲۰ریال

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشركتاب ؛ ۷۰: مجموعه ایران شناسی؛ ٣٢
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٣٦ (ناشر اداره مطالعات و برنامه ريزى، وزارت فرهنگ)، چاپ دوم: ١٣٣٧، چاپ سوم: ١٣٤٤، چاپ چهارم: ١٣٥١
تیراژ۳۰۰۰ن
متن کامل

مجموعه ی ۱۱ داستان‌، شامل‌: آرش کمانگیر؛ هرمز و اهریمن‌؛ داستان جمشید؛ و....bridge media | Sneakers Nike Shoes